Registry Mini 8x

Číslo registru

Název Default Rozsah
0. Servo 0 pozice 1500us min. až max.
1. Servo 1 pozice 1500us min. až max.
2. Servo 2 pozice 1500us min. až max.
3. Servo 3 pozice 1500us min. až max.
4. Servo 4 pozice 1500us min. až max.
5. Servo 5 pozice 1500us min. až max.
6. Servo 6 pozice 1500us min. až max.
7. Servo 7 pozice 1500us min. až max.
8. Servo 0 start position 1500us 600us - 2400us
9. Servo 1 start position 1500us  600us - 2400us
10. Servo 2 start position 1500us  600us - 2400us 
11. Servo 3 start position 1500us  600us - 2400us
12. Servo 4 start position  1500us  600us - 2400us
13. Servo 5 start position 1500us  600us - 2400us
14. Servo 6 start position 1500us  600us - 2400us
15. Servo 7 start position 1500us  600us - 2400us
16. Servo 0 min puls 900us   600us - 2400us
17. Servo 1 min puls  900us   600us - 2400us
18. Servo 2 min puls  900us    600us - 2400us
19. Servo 3 min puls  900us    600us - 2400us
20. Servo 4 min puls  900us    600us - 2400us
21. Servo 5 min puls  900us    600us - 2400us
22. Servo 6 min puls  900us    600us - 2400us
23. Servo 7 min puls  900us    600us - 2400us
24. Servo 0 max puls 2100us 600us - 2400us 
25. Servo 0 max puls  2100us  600us - 2400us 
26. Servo 0 max puls  2100us  600us - 2400us 
27. Servo 0 max puls  2100us  600us - 2400us 
28. Servo 0 max puls  2100us  600us - 2400us 
29. Servo 0 max puls  2100us  600us - 2400us 
30. Servo 0 max puls  2100us  600us - 2400us 
31. Servo 0 max puls  2100us  600us - 2400us 
32 - 63. Reserved    
64. Baudrate 9600,8,N,1 9600 - 115200bps*
65. Krok 1us 0.5 - 1us*
66. Pin A low 0 nebo 5V*
67. Pin B  low  0 nebo 5V
68. Pin C low  0 nebo 5V 
69. Pin D low  0 nebo 5V 
70. Pin E low   0 nebo 5V 

 

* Kontrolér podporuje rychlosti 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 bps

 Registr 64 - rychlost sériové komunikace

Parametr Rychlost bps
0 beze změny
1 9600
2 14400
3 19200
4 28800
5 38400
6 57600
7 115200

 

Registr 65 - rozlišení

Rozlišení parametr = 0 rozlišení 0.5us  ;  parametr > 0 rozlišení 1us

 

Registry 66 až 70 - piny log úrovně

parametr = 0 pin nastavíte na 0V (log0); parametr > 0 pin nastavíte na 5V (log1)

piny nelze zatížit více jak 30mA každý, přímo lze ovládat LED diody, v případě potřeby většího proudového odběru je nutné použít výkonový prvek (tranzistor, relé) 

 

Jak poslat data do kontroléru se dozvíte zde.

Vyhledávání

Kontakt

Jiří Ježerský