Ovládání GamePadem

Pokud již máte nějaký kontrolér pro řízení serv a k počítači připojený gamepad, joystick nebo jiné  herní zařízení, byla by velká  škoda  ho nevyužít. Jednoduché konstrukce můžete velmi rychle rozpohybovat bez většího programátorského úsilí. Butete potřebovat software, který zpracuje data z ovladače a pošle  po sériovém rozhraní do kontroléru na ovládání modelářských serv. A právě takový je tady!

 

 Klikni pro download programu Je to tedy beta verze, ale dokáže použít známý komunikační protokol SSC a protokol Jezer*sky, který je popsán v této části webu a používají ho kontroléry Mini8x a Midi16x.

 

Pracovní název –„Kuličkový ovladač“ vychází pouze ze vzhledu,nehledejte v tom nic dalšího :-).

Princip je jednoduchý , v tabulce ovladače určíte které servo ovládá prvek GamePadu, koef je koeficient zesílení a může nabývat kladné i záporné hodnoty (mění se tím směr), dále jsou minimální maximální možné hodnoty a v poslední položce konfigurační tabulky je aktuální hodnota, která bude odeslána kontroléru.

Frekvence příkazů znamená, jak často odesílá ovladač kontroléru řídící pakety pokud nastala změna. V případě, že se hodnoty nemění,nic se nevysílá. Rychlost a výběr sériového portu asi není nutno vysvětlovat, použijete hodnoty, na které je nastaven (a připojen) Váš kontrolér.

Platí při tom následující pravidla :

  1. jeden prvek gamepadu může ovládat více serv najednou
  2. jedno servo může ovládat více prvků GamePadu*
  3. konfiguraci je možné uložit

 

 Takže stačí připojit třeba známý SOS-AT a můžete začít !

 

*jde o případ kdy dvě osy GamePadu ovládají jedno servo (vlastně dvě osy dvě serva :-). Viz obrázek

toto je klasická situace, kdy máte dvě serva upravená na kontinuální pohyb pro pohon (např SimpleJack) a potřebujete jedním analogem gamepadu (osy X a Y) ovládat pohyb vpřed vzad a zatáčení. Osa Y na jednom servu přidává a na druhém negativně ubírá (pohyb dopředu, dozadu) , osa X pak už jen přičítá výchylku páky k těmto hodnotám a tím zatáčí. A takhle se řídí třeba pásák;-)

 

Jak jsem již uváděl, je to tak trochu pracovní verze , pokud budete mít připomínky a nápady, neváhejte je napsat mailem  nebo třeba sem 

 

Vlastní program je spustitelný exe soubor, pro jeho spuštění budete muset mít naistalovaný Windows .NET FrameWork 3.5

 

Vyhledávání

Kontakt

Jiří Ježerský